Close Switcher
Global Page
Asia-PacificEuropeIndiaNorth AmericaSouth AmericaMexico
BeneluxGermanyRussiaSlovenskoSpain

Dialóg - esencia našej značky

Ak sa nás pýtajú na typ vzťahu k našim zákazníkom, obchodným partnerom, akcionárom alebo pracovníkom, odpovedáme, že so všetkými udržujeme veľmi autentický vzťah. Za tým stojí myšlienka učiť sa od každého - v prostredí ovplyvnenom rešpektom a rovnosťou.

Radi sa delíme o perspektívy a skúsenosti. V globálnej spoločnosti ako je Messer Cutting Systems je toto dôležité, aby sme dosiahli rozmanitosť. Povzbuduzujeme našich pracovníkov, aby si medzi sebou vymieňali ich myšlienky, ciele, názory a niekedy dokonca aj ich osobné záujmy. Dialóg zvyšuje porozumenie pre rôzne perspektívy a vytvára nové možnosti - pre našich zákazníkov a pre nás. Pri dialógu ide o porozumenie a učenie sa. Vytvára dôveru a je základom pre otvorenosť a nové spôsoby vnímania.

Pri komunikácii s našimi obchodnými partnermi kladieme tie správne otázky, počúvame a rozumieme. To nám umožňuje vidieť dopredu a predvídať budúcnosť našich zákazníkov. Udržujeme medzi sebou neustálu komunikáciu a vzájomne sa od seba učíme. Hoci to nie je vždy jednoduché, sme otvorení a uvažujeme. Zušľachťujeme rozmanitosť a posilňujeme individualitu.