Close Switcher
Global Page
Asia-PacificEuropeIndiaNorth AmericaSouth AmericaMexico
BeneluxGermanyRussiaSlovenskoSpain

Čísla a fakty

Firemné podiely Messer a MEC majú v držbe v pomere 73 percent Stefan Messer a ďalší rodinní príslušníci a 27 percent verejne prospešná nadácia Adolfa Messera. Nadácia na podporu vedy a výskumu bola založená v roku 1978 na pamiatku Adolfa Messera, ktorý v roku 1898 založil vo Frankfurte nad Mohanom spoločnosť Messer.

Zamestnanci 2018

Predaj 2018

Organigram