Close Switcher
Global Page
Asia-PacificEuropeIndiaNorth AmericaSouth AmericaMexico
BeneluxGermanyRussiaSlovenskoSpain

NAŠA HISTÓRIA

Ako tradičný podnik nemeckej strojárenskej výroby sa už viac ako 100 rokov sústreďujeme na vývoj a výrobu strojov na rezanie plameňom - znalosti, ktoré pre našich zákazníkov predstavujú vysokú mieru investičnej bezpečnosti.

Tento stručný historický extrakt ukazuje Messera ako vynálezcu autogénovej technológie a pioniera elektrického zvárania. Spoločnosť významne prispela k nepretržitému ďalšiemu vývoju procesných technológií. Z malej inžinierskej firmy sa spoločnosť Messer Cutting Systems vyvinula na globálnu inovatívnu výrobnú a poradenskú spoločnosť.

Adolf Messer začína s výrobou acetylénových generátorov a plynových osvetľovacích zariadení v Höchst pri Frankfurte nad Mohanom

1898

Vývoj prvého rezacieho horáku s kyslíkovo-acetylénovou zmesou

1903

Spoločnosť Messer & Co GmbH expanduje na americký trh

1911

Spoločnosť Adolf Messer GmbH rozširuje svoje existujúce portfólio výrobkov výrobou elektrických zváracích zariadení, ako aj zváracích elektród a veľkých rezacích strojov pre lodenice.

1920s

Výroba elektrických zváracích zariadení, ako aj zváracích elektród.

1932

Expanzia - v roku 1953 Adolf Messer GmbH otvára kanceláriu v New Yorku a zakladá pobočky v Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Mexiku a Švajčiarsku. Zlúčenie Adolf Messer GmbH a Knapsack Griesheim AG do  Messer Griesheim GmbH. 1/3 podielu zostala v rodine Messer.

1950s - 1965

Prvý CNC a laserový rezací systém na trhu

1970

Založenie výrobného a distribučného závodu v Menomonee Falls, USA

1978

Založenie spoločnosti Messer Cutting & Welding Co. Ltd., (Kunshan), Čína

1995

Predaj spoločnosti Messer Cutting & Welding AG - Messer Industrie GmbH (MIG) získava  2/3 podiel spoločnosti Hoechst AG

1999

Zlúčenie firiem Castolin + Eutectic a Messer Cutting & Welding pod majoritný podiel Carlyle Group v MEC Holding GmbH

2000

Messer Industrie Holding GmbH kupuje od Carlyle Group skupinu MEC

2005

Nové výrobné haly v Číne: Prvá fáza ukončená

2006

Spoločnosť Messer Cutting Systems začína s výrobou v Brazílii

2007

Založenie softvérovej spoločnosti Messer Soft
Otvorenie výrobnej prevádzky Messer Cutting Systems India (Coimbatore)
Dokončenie druhej fázy výstavby v Číne
110 rokov existencie skupiny Messer

2008

Nové sídlo spoločnosti Messer Group v meste Bad Soden

2011

Založenie akadémie Messer Cutting Systems Academy

2012

Spoločnosť Messer Cutting Systems India buduje vlastnú továreň

2013

Druhá fáza výstavby závodu v Číne bola dokončená

2015