Close Switcher
Global Page
Asia-PacificEuropeIndiaNorth AmericaSouth AmericaMexico
BeneluxGermanyRussiaSlovenskoSpain

Rozmanitosť nám dáva silu

S výrobnými podnikmi v Európe, Severnej a Južnej Amerike, Indii a Číne je rozmanitosť v našej podnikovej kultúre úplnou samozrejmosťou.

Náš multikultúrny personál je rozmanitý, čo sa týka pohlavia, veku, etiky, náboženstva a rasy. Oceňujeme túto bohatosť, pretože nás ako organizáciu robí efektívnou. Je nosným pilierom nášho úspechu.

U nás považujeme všetkých päť regiónov za rovnocenných partnerov pre všetky hierarchické stupne - vždy vo vzájomnom otvorenom dialógu. Toto viedlo k lepšiemu rozhodovaniu a optimálnemu riešeniu problémov. Získaná kreativita a inovácia posilňuje náš vývoj produktov a vedie k úspešnému vstupovaniu na trhy pri najrôznejších segmentoch zákazníkov.