Close Switcher
Global Page
Asia-PacificEuropeIndiaNorth AmericaSouth AmericaMexico
BeneluxGermanyRussiaSlovenskoSpain

Angažovanosť pre budúcnosť

Vzhľadom na to, že spoločnosť Messer Cutting Systems sa angažuje na celom svete, životné prostredie a jeho ochrana má pre nás veľký význam. V našich obchodných činnostiach spájame ekologické hľadiská so spoločenskými a hospodárskymi hľadiskami.

Uvedomujeme si sociálne a ekologické následky hospodárskej činnosti. Z toho dôvodu zahŕňame kultúrne, zdravotné a peňažné aspekty do našej stratégie a nášho postoja. Trvalá udržateľnosť je pre nás tiež spoločenskou výzvou. Naši inžinieri neustále pracujú aj na vývoji systémov pre lepšie pracovné podmienky vo výrobných závodoch. Využívajú vedu na vývoj nových systémov s environmentálnou technológiou alebo premýšľajú o znižovaní spotreby energie. Samozrejme my všetci sme neustále vyzývaní, aby sme prispôsobili náš individuálny životný štýl pre úsporu prírodných zdrojov.

Ako globálna spoločnosť to vnímame ako výzvu pre trvalú udržateľnosť, zvyšovanie štandardu pre pracovné podmienky bez dodatočnej potreby zdrojov alebo vplyvu na životné prostredie. Ponúkame preto technológie, ktoré umožňujú hospodársky rast pri minimálnom zaťažení životného prostredia a nízkej spotrebe prírodných zdrojov.